Formand for 5. kreds Nørrebro;
Suppleant til Europaparlamentet

 

Jakob Thiemann

Kandidat til Taastrupkredsen

Jeg stiller op for at blive kandidat for Taastrupkredsen, så jeg kan fortsætte mit arbejde for et mere retfærdigt og solidarisk Danmark.            

Alder

48 år

Baggrund:

Lektor ved Akademisk Studenterkursus, tidl. ansat i en international fagforening

Uddannelse:

Cand. mag. i historie og samfundsfag

Tillidshverv:

Formand 5. kreds Nørrebro; Medlem af Videnskabsetisk Kommite i Region Hovedstaden; Medlem af Skatteankenævn; tidligere næstformand i Inernationalt udvalg; domsmand ved retten på Frederiksberg; valgstyrer.

Privat:

Single

Facebook:

Twitter:

Jeg vil gerne høre fra dig!

Jeg stiller op fordi...

 

En plads i Folketinget har længe været en drøm for mig. Det er stedet, hvor jeg bedst kan hjælpe flest muligt. Det er stedet, hvor man kan gøre små handlinger til store skridt. 


De mange danskere der i dag føler sig pressede fra både jobmarkedets stigende krav, de udfordringer som de næste generationer står overfor, og tvivlen om, hvorvidt der vil være en offentlig sektor der kan hjælpe mig, når/hvis det bliver nødvendigt, vil jeg være en stemme for. For i Danmark skal alle kunne føle sig trygge.

Vi skal have en højere grad af rimelighed og retfærdighed, så flere borgere føler sig påskønnet og trygge, end vi ser i dag.  Derfor skal dagpengesatsen øges og perioden forlænges; pensionister der kun har folkepensionen skal hjælpes bedre; offentlig ansatte skal have bedre vilkår – for eksempel skal de respekteres for deres professionalisme.


Vi skal væk fra den nationalkonservative retning, som Danmark har bevæget sig i, og det kan vi kun komme, hvis flere danskere føler sig trygge i det samfund, de lever i.


Jeg har altid i hjertet været socialdemokrat, og har haft de samme grundholdninger i hele mit voksne liv. At de er rigtige fik jeg bekræftet i de år, jeg arbejdede for en international fagbevægelse og boede i Geneve, Schweiz fra 2007 - 2013. Jeg rejste meget rundt i Europa, Afrika og Asien, og kunne se konsekvenserne af fravær af fagforeninger, og fraværet af en stat der sørger for at løfte bunden. I stedet for ser vi korruption, fattigdom, religiøse dogmer og ulighed præge hverdagen og politikken alt for mange steder i verden. Det skal vi også arbejde for at ændre.

Copyright © All Rights Reserved